S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 10
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 11
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

8
3
4
6
5
9
2
7
1
6
2
7
3
4
1
8
9
5
1
5
9
8
2
7
3
4
6
7
1
6
2
8
6
4
5
3
3
8
5
7
1
4
6
2
9
4
9
2
9
3
5
7
1
8
5
4
3
1
7
8
9
6
2
9
7
8
5
6
2
1
3
4
2
6
1
4
9
3
5
8
7
© Michał Bieliński