S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 7
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 13
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 21
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

5
4
1
7
8
7
9
6
3
9
8
2
5
6
2
4
7
1
6
3
7
4
1
9
2
5
8
3
6
9
1
7
5
8
2
4
7
2
4
6
3
8
1
9
7
1
5
8
2
9
4
6
3
7
4
7
6
8
2
7
3
1
9
7
1
3
9
4
6
8
8
5
8
9
5
3
5
1
7
4
6
© Michał Bieliński