S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 10
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

1
3
2
7
5
6
4
9
8
4
5
8
1
9
3
2
6
7
6
9
7
2
8
4
3
5
1
6
7
9
5
3
6
1
8
4
5
8
1
4
2
7
9
3
6
3
4
2
8
1
9
5
7
2
9
2
5
6
6
1
7
4
5
8
1
4
9
7
5
6
2
3
7
6
3
3
4
2
8
1
9
© Michał Bieliński