S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... OK

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

8
9
6
2
4
1
3
7
5
3
4
1
7
8
5
9
2
6
2
5
7
6
3
9
4
1
8
6
1
5
9
7
3
2
8
4
7
2
9
4
5
8
1
6
3
4
8
3
1
6
2
7
5
9
9
6
4
8
1
7
5
3
2
1
3
8
5
2
4
6
9
7
5
7
2
3
9
6
8
4
1
© Michał Bieliński