S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... OK

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

3
8
4
6
5
7
2
1
9
7
1
9
8
3
2
5
4
6
6
5
2
1
4
9
7
8
3
8
9
5
7
2
4
3
6
1
1
7
3
5
8
6
9
2
4
4
2
6
3
9
1
8
5
7
9
3
8
4
1
5
6
7
2
2
6
1
9
7
8
4
3
5
5
4
7
2
6
3
1
9
8
© Michał Bieliński