S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 13
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

3
5
1
8
2
4
7
6
1
4
2
6
7
1
5
3
9
8
9
7
8
6
3
9
4
2
5
1
1
4
3
8
9
6
5
7
8
6
3
4
5
7
2
1
4
7
4
5
2
6
1
9
8
3
5
3
4
6
9
2
8
7
1
6
8
1
5
7
3
1
4
2
2
9
7
1
4
8
5
3
6
© Michał Bieliński