S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 7
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 17
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 12
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 2
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

3
6
3
8
1
7
5
9
7
8
5
7
3
9
4
6
6
1
9
1
4
6
5
2
8
3
4
4
8
5
2
3
1
6
7
9
2
3
1
7
6
9
4
5
8
7
9
6
5
4
8
3
1
2
1
7
8
4
2
6
9
4
5
6
2
9
1
7
5
7
8
3
5
4
5
9
8
3
1
2
6
© Michał Bieliński