S U D O K U   trwa modyfikacja kodu
Przygotowanie macierzy podstawowej... OK
Sprawdzenie poprawności danych ... OK
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 7
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 6
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 8
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 3
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 1
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 7
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 10
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#1 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 4
Uruchamiam Siatka#2 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 5
Uruchamiam Siatka#3 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#4 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#5 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#6 ... SUKCESÓW: 0
Uruchamiam Siatka#7 ... SUKCESÓW: 0
Sprawdzenie poprawności danych ... ERROR

SUKCES - pozostalo 0 pustych kratek!

3
6
7
8
5
9
2
1
4
5
9
8
1
6
4
3
8
7
4
3
1
2
7
8
9
5
6
2
5
4
7
3
8
5
6
1
9
1
6
9
2
2
7
3
8
8
7
3
5
1
6
4
2
9
7
4
9
2
8
5
6
7
3
1
5
5
6
9
7
8
8
2
6
8
2
4
7
3
1
9
5
© Michał Bieliński